top of page

Nieuws

Dit willen partijen voor onze arbeidsmarkt


17 maart gaan we weer naar de stembus. De verkiezingsprogramma’s van partijen staan bomvol plannen en ambities over diverse onderwerpen, de ene nog actueler dan de andere. Ook rondom HR zijn er veel punten die aangestipt worden door de partijen. We lichten er een aantal toe.


Flexibilisering

De Commissie Borstlap deed onderzoek naar de huidige arbeidsmarkt, aangevuld met aanbevelingen en adviezen over hoe we naar een arbeidsmarkt komen waar we in willen werken. De commissie stelde een ‘werknemer, tenzij…’-principe voor. De politieke partijen verschillen erg van mening over de adviezen van de commissie. Diverse partijen (o.a. D66, GroenLinks, ChristenUnie) zijn voorstander van het vaste contract als norm, om zo de verschillen tussen werkenden kleiner te maken en duurzamere arbeidsrelaties op te bouwen. De VVD vindt een variatie in contractvormen goed en wil daarbij het vaste contract flexibeler maken. Andere partijen, waaronder SP en PvdA, willen vooral minder onzekerheid voor werkenden, onafhankelijk van de contractvorm. Kortom: verschillende ideeën over de flexibilisering van de arbeidsmarkt.


De zzp’er

Over de zzp’er wordt veel gesproken in de partijprogramma’s. Van minimumtarieven tot aan verplichting tot pensioen; op allerlei fronten moet het anders voor de zzp’er. Er zit een behoorlijk verschil tussen de partijen. Zo wil de ChristenUnie dat de zelfstandigenaftrek afgeschaft wordt, in ruil voor een algemene ‘werkendenkorting’. GroenLinks zoekt het rechtvaardiger maken van de arbeidsmarkt in de hoek van een ‘fatsoenlijk minimumtarief’ voor zzp’ers. Wat dit bedrag precies moet zijn, is daarbij nog onduidelijk. Ook D66 wil zzp’ers en flexwerkers een opslag geven, maar met als doel om hen meer te laten verdienen dan mensen met een vast contract. Hiermee krijgen zzp’ers volgens D66 namelijk de ruimte om te ondernemen.


D66 is bovendien groot voorstander van het plaatsen van zzp’ers in de Sociaal-Economische Raad, waarmee deze groep beter vertegenwoordigd kan worden bij het vinden van oplossingen over bijvoorbeeld schijnzelfstandigheid. De VVD is het daar mee eens: neem zzp’ers serieus, geef ze een plaats binnen de SER en geef ze een eigen rechtspositie in het Burgerlijk Wetboek. Daarmee hoopt de VVD een beter onderscheid te maken tussen echte zelfstandigen en schijnzelfstandigen. Eisen voor het zzp-schap moeten volgens de VVD zijn: zelf beslissen of je een opdracht aanneemt en je eigen tarieven vaststellen.

Wat betreft het pensioen en de arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zzp’ers zijn veel partijen het eens: er moet iets komen. De invulling ervan is echter verschillend. CDA, GroenLinks, ChristenUnie en PvdA zoeken manieren om alle werkenden een vergelijkbaar pensioen en aov te bieden. CDA noemt als mogelijkheid hiervoor bijvoorbeeld een contract met een neutrale arbeidsongeschiktheidsverzekering die voor alle werkenden zou gelden. VVD, PVV, SP en PvdD willen zzp’ers meer mogelijkheden bieden, maar niemand verplichten om zich aan te sluiten bij een pensioenfonds of aov.


Ontslagrecht

De VVD kijkt ook naar de modernisering van het ontslagrecht. Hiermee hopen ze dat kleine ondernemingen sneller mensen in dienst zullen nemen. Daar tegenover staat wel dat de VVD vindt dat een rechter een hogere vergoeding op kan leggen na een onterecht ontslag. PVV vindt dat de ontslagvergoeding moet blijven, maar zegt verder niets over eventuele versoepelingen van het ontslagrecht. PvdA vindt ook dat het ontslagrecht in zijn huidige vorm beschermd moet blijven. De mensen met de meest onzekere banen vangen al de zwaarste klappen en PvdA vindt het belangrijk om hen de ruimte te geven iets nieuws te vinden.


In wat voor land willen we werken?

Het is een bewogen jaar geweest voor veel werkenden in Nederland. Het is belangrijk dat we na de crisis weer terug komen op een arbeidsmarkt waar we in willen werken. Stem 17 maart voor de partij waarvan jij denkt dat die de juiste plannen heeft!


Bronnen: PW. en ZiPconomy

Comments


bottom of page