top of page

HR Improvement

Wanneer een organisatie strategische doelstellingen formuleert, wordt de doorvertaling naar de mensen in een organisatie vaak vergeten. Wat betekent een ambitie van bijvoorbeeld groei of efficiëntie op het menselijke component in een organisatie?

Baarslag Consultancy zorgt dat de doelen van het bedrijf op de juiste manier doorvertaald worden naar de human resource afdelingen. Daar wordt tenslotte handen en voeten gegeven aan een organisatiedoelstelling. Door middel van bijvoorbeeld een beleidsplan of jaarplan worden concrete doelstellingen en resultaten bepaald, en wordt ervoor gezorgd dat de uitvoering gemeten kan worden. Door inzet van de bewezen PROSCI change management aanpak bij de realisatie is de kans 6x groter op het succesvol afronden van uw project.

Erinne-9-small.jpg

Wat kunnen we betekenen?

HRM Scan

Bij een scan van uw HRM wordt er gekeken naar huidige processen en instrumenten en in hoeverre deze bijdragen aan het behalen van de organisatiedoelstellingen. Een scan bestaat uit:

  1. Adviesgesprek ter kennismaking met als doel wat de scan moet opleveren.

  2. Inventarisatie op basis van gesprekken met stakeholders en onderliggende feit om de huidige situatie te beoordelen.

  3. Rapport met aanbevelingen en adviezen.

  4. Implementatie en uitrol van de desbetreffende adviezen.

Compliancy scan

In Nederland zijn diverse wetten en regelgeving van kracht die van invloed zijn op HR. Bij een scan naar uw compliancy wordt gekeken of uw organisatie voldoet aan deze wetgevingen, waaronder Waadi, WWZ, DBA en GDPR/AVG. Het resultaat is een aanvalsplan waarmee de organisatie gelijk aan de slag kan.

Neem contact met ons op

Heeft u behoefte aan een optimalisering van uw HRM of heeft u een verandervraagstuk waarvoor u graag onze expertise inschakelt? Neem contact met ons op!

bottom of page