top of page

Digital Innovations

Technologie is niet meer weg te denken bij een verandertraject. Het is misschien wel de drijfveer voor verandering waar de mens zich omheen moet buigen. Informatie is daarentegen wel randvoorwaardelijk om mens, proces en technologie samen te laten werken. De informatie-uitwisseling kan gefaciliteerd worden door techniek, waardoor de mens minder handmatige handelingen hoeft te doen en wat leidt tot een foutloos proces.

Erinne-18-close-up-small.jpg

Het inzetten van IT binnen HR heeft echter wel een contradictie. Waar HR gaat om de mensen en het sociale en humane aspect, is technologie hard en koud. De kennis ontbreekt om de perfecte combinatie tussen die twee te vinden. Dit zorgt voor een grote uitdaging, want de impact op mensen is zwaarder dan op de technologie wanneer iets misgaat. De complexiteit, duur en investering van een dergelijk verandertraject wordt dus vaak onderschat en vele (internationale) interne HR-projecten zijn daardoor onsuccesvol. Baarslag Consultancy is ervaren in het inrichten en uitrollen van deze complexe trajecten. Het draait uiteindelijk om verandering en dat vereist een pragmatische aanpak, waarbij continuïteit en goede communicatie cruciaal zijn.

Wat kunnen we betekenen?

Implementatie (HR) softwarepakket

Het implementeren van een nieuw (HR) softwarepakket moet op de juiste manier gebeuren, zodat de mensen en de technologie optimaal met elkaar (blijven) samenwerken.

(hr) ict-visie

Voorafgaand aan het implementeren van nieuwe technologieën, is het van belang om te onderzoeken welke systemen geschikt zijn voor uw organisatie. In een onderzoek naar het IT landschap kijken we o.a. naar:

  • Welke systemen zijn er?

  • Waarom is de applicatie nodig?

  • Welke eisen stellen we?

  • Hoe worden data uitgewisseld en is er overlap in processen?

  • Hoe wordt de applicatie ingericht en onderhouden?

Neem contact met ons op

Heeft u behoefte aan een digitale innovatie binnen uw organisatie of heeft u een verandervraagstuk waarvoor u graag onze expertise inschakelt? Neem contact met ons op!

bottom of page