top of page

Organizational Transformations

Het doel van een organisatietransformatie is dat de aansturing van de organisatie duidelijk en efficiënt is. Dat houdt onder andere in: hoe ziet de hiërarchische structuur eruit? Hoe zijn de overlegstructuren georganiseerd? Hoe is talent ingezet en zijn functies afgebakend en bevoegdheden verdeeld?

Veel organisaties zitten vast in bestaande structuren of kennen een wildgroei aan externen inhuur. Hierdoor is er geen integraal HR-beleid maar ook geen efficiënt HR-proces. Om meer controle te krijgen op in- en uitstroom en daarin veranderingen aan te brengen, moet er goed gekeken worden naar welk talent waar nodig is. Baarslag Consultancy helpt hierbij. Middels een scan wordt gekeken naar hoe u uw organisatie goed kunt inrichten, hoe werkprocessen aangepakt kunnen worden en welke taken en bevoegdheden waar het beste kunnen liggen.

Wat kunnen we betekenen?

inhuur

scan

Bij een scan van het inhuurproces wordt er gekeken naar de inhuurbehoefte, matchende leveranciers, uniforme processen en het waarborgen hiervan. Daarbij wordt ook gekeken hoe het inhuurproces in de toekomst ook passend blijft.

recruitment

scan

Doorlichting van het recruitmentproces bestaat uit het in kaart brengen van de resource- en talentbehoefte, sourcingstrategieën, portalen en doorlooptijden. Daarnaast wordt de branding voor aantrekkelijk werkgeverschap onderzocht, wordt er gekeken naar de diversiteit en inclusie binnen de organisatie en met behulp van een dashboard analytics samengesteld.

back office

scan

Om een back office scan te doen, worden ondersteunende werkprocessen (met bijbehorende drempels) in kaart gebracht. Hierover wordt een advies gegeven voor verbeteringen op korte en lange termijn. Waar gewenst is er ondersteuning bij de uitrol.

Neem contact met ons op

Is er binnen uw organisatie een transformatie noodzakelijk of heeft u een verandervraagstuk waarvoor u graag onze expertise inschakelt? Neem contact met ons op!

bottom of page