top of page

Sustainable Change

Een nieuwe werkwijze is pas bereikt wanneer er daadwerkelijke verandering is bewerkstelligd. Dat betekent dat er wijzigingen moeten worden gerealiseerd in het gedrag van mensen. Om dit effectief te veranderen, zijn de juiste methoden nodig. 

Veel projectmanagementmethodieken, zoals LEAN, Agile en Prince 2, gaan over welke methodes je kunt toepassen om een verandering teweeg te brengen, maar zeggen niks over acceptatie en de mate van adoptie van de beoogde verandering. Dat laatste is cruciaal. Onze consultants zijn Prosci Change Management gelicenseerd, waardoor ze de geschikte methoden weten in te zetten om mensen op de juiste manier mee te laten veranderen. Dit zorgt ervoor dat we succesvol zijn in complexe implementatietrajecten en altijd de humane kant weten te behouden.

Erinne-3-small.jpg

Wat kunnen we betekenen?

Diversiteit & inclusie

Van een actieve participatie van en waardering voor het inbrengen van uiteenlopende personeelsleden profiteert een organisatie. Om de diversiteit en inclusie binnen een organisatie te verbeteren,kunnen we drie stappen zetten:

  • Onderzoek om de uitdagingen omtrent diversiteit en inclusie op de werkplek aan te tonen;

  • Doelstellingen formuleren om morele, financiële en prestatiegerichte argumenten te kwantificeren;

  • Verandering succesvol cultiveren door van vacatures tot inclusieprogramma's verbeteringen door te voeren.

change

management

Een organisatie blijft veranderen. De flexibiliteit van een organisatie wordt hierdoor regelmatig op de proef gesteld. Veelvoorkomende veranderingen waar verandermethodieken voor ingezet worden, zijn het herindelen van werknemersrollen en verantwoordelijkheden, het doorvoeren van algemene veranderingen en het reduceren van weerstand daartegen. Met Prosci Change Management is het mogelijk om deze veranderingen effectief en blijvend door te voeren.

Neem contact met ons op

Heeft u behoefte aan meer diversiteit en inclusie binnen uw organisatie, een duurzame verandering of heeft u een verandervraagstuk waarvoor u graag onze expertise inschakelt? Neem contact met ons op!

bottom of page