top of page

Nieuws

Zet Total Talent Management in voor het vinden van flexkrachten


Vier op de tien bedrijven vinden het lastig om geschikte flexkrachten te vinden en te behouden. De reden hiervoor is vaak dat de HR-afdeling geen goede strategie heeft voor recruitment en onboarding van flexkrachten. Total Talent Management is hiervoor de oplossing.


In Nederland zijn veel bedrijven afhankelijk van de flexibele schil. Het vinden van behouden van de juiste flexkrachten is daardoor van cruciaal belang voor de toekomst van een organisatie. De Staffing Group liet onderzoek doen naar het vinden van flexkrachten en daaruit kwam een aantal opvallende uitkomsten. Zo heeft 21 procent van de HR-verantwoordelijken geen duidelijke strategie voor het inzetten van flexkrachten. 20 procent geeft aan dat vaste werknemers van grotere waarde zijn voor het bedrijf dan de flexibele arbeidskrachten. Dit terwijl iedere gewaardeerde medewerker (flex of vast) uiteindelijk meer zal bijdragen aan het bedrijf.


Met Total Talent Management wordt er gekeken naar hoe zowel vaste als flexibele medewerkers ingezet kunnen worden om de strategische doelstellingen van het bedrijf te behalen. Er wordt gekeken naar welke talenten en welke competenties er nu en in de nabije toekomst nodig zijn. Daarop wordt vervolgens sourcing en recruitment op ingericht, met één geïntegreerd recruitmentproces. Met Total Talent Management krijgt het vinden en binden van flexkrachten de aandacht die het verdient.


Meer uitkomsten uit het onderzoek van De Staffing Group leest u op de website van Zipconomy.


Wilt u uw inhuur- of recruitment proces optimaliseren en in kaart brengen waar uw talentbehoeften liggen? We helpen u hier graag mee verder. Lees meer over wat we voor u kunnen betekenen.

Comments


bottom of page