top of page

Nieuws

Meer onduidelijkheid door nieuwe voorwaarde van modelovereenkomsten


De Belastingdienst heeft sinds kort een nieuwe voorwaarde toegevoegd voor het afgeven van een goedkeuring van een modelovereenkomst in het kader van de wet DBA. Het nieuwe voorbehoud houdt in dat “de (feitelijke) duur en de omvang van de werkzaamheden [zijn] een element bij de beoordeling of sprake is van een dienstbetrekking. Naarmate de duur en/of omvang toeneemt, kan dit een indicatie zijn dat sprake is van een dienstbetrekking.”


Advocaat en belastingadviseur Boris Emmerig constateerde dit. Juist het werken met modelovereenkomsten werd door de Belastingdienst gepresenteerd als een middel om vooraf duidelijkheid en zekerheid te krijgen over werken buiten dienstbetrekking. Deze nieuwe voorwaarde bemoeilijkt de zaak. De duur en omvang van de werkzaamheden zijn niet geregeld in een modelovereenkomst, wat betekent dat elementen buiten de overeenkomst dus een rol spelen. De goedkeuring wordt hiermee nog voorwaardelijker.


De duur en omvang van een opdracht spelen overigens geen grote rol. Een fulltime-inzet over een periode van meer dan twee jaar levert slechts 10 strafpunten op. Vanaf 70 strafpunten of meer is er een 'indicatie dienstbetrekking'.


Bron: Zipconomy

Comentários


bottom of page