top of page

Nieuws

Hoe zal de externe inhuurmarkt zich herstellen?


Door de uitbraak van COVID-19 kwam er een abrupt einde aan de hoogtijdagen van de externe inhuurmarkt en zelfstandige professionals. Opdrachtgevers werden genoodzaakt om te snijden in kosten zoals die aan externe professionals. Maar er waren ook bedrijven die juist de wind in de rug kregen tijdens de coronacrisis en waar een tekort aan personeel opgelost moest worden met externen.


De vooruitzichten omtrent de inhuurmarkt lopen per sector erg uiteen. Waar de vraag in sommige sectoren vrij snel terug zal keren naar het niveau van voor de crisis, zullen andere sectoren tot eind 2021 de tijd nodig hebben om te herstellen.


HeadFirst Group heeft onderzoek gedaan naar de verwachtingen voor de markt voor de komende periode. 200 opdrachtgevers in vier sectoren werden gevraagd hoe zij de omvang van de flexibele schil na de zomer van 2020 zien. De antwoorden lagen erg uiteen.


In de publieke sector verwacht 75% van de opdrachtgevers dat de vraag naar de externe inhuur al binnenkort terug zal zijn op het niveau van voor de crisis. Ook wanneer er gevraagd wordt naar de tarieven voor externen geeft 75% van de gevraagden aan dat hij verwacht dat deze gelijk zullen blijven. Deze positieve vooruitzichten zijn goed te verklaren, doordat corona extra drukte heeft veroorzaakt in bijvoorbeeld Tozo-aanvragen en vraagstukken rondom de anderhalvemetersamenleving.


In de technologiesector zijn opdrachtgevers daarentegen niet zo positief. Alle ondervraagde opdrachtgevers binnen deze sector verwachten dat het herstel van de inhuurmarkt wel wordt ingezet, maar dat de pre-coronaniveaus in 2021 weer zullen worden bereikt. Het digitaal werken heeft geleid tot een toename in vraag naar technologie. Bovendien lijkt het digitaal werken blijvend te zijn, waardoor de vraag naar technologie-experts alleen maar groter zal worden.


Helaas zijn er ook sectoren waar het überhaupt de vraag is of de externe inhuur ooit zal terugkeren op het oude niveau. De industriële sector (de 'maakindrustrie') en de luchtvaart zijn hard getroffen en er is nog veel onzekerheid over hun toekomst.Comments


bottom of page